Κίτρινο ψιλό δυνατό

Αλεύρι δυνατό από επιλεγμένα σκληρά στάρια για την παραγωγή χωριάτικου ψωμιού μεγάλης διόγκοσης.

Ιδανικό για ταχυζυμωτήρια και αντοχή στη μηχανική αρτοποίηση.

 

 
5.jpg
teneatis